עוד ידע, מאמרים, הגות והתרגשות.... מאחלות שפע ועומק